Graag wil ik mij aan u voorstellen.


Ik ben Willy Barendse-Appels

Na jaren werken als Leidster en Hoofd in het peuterwerk, de opleidingen HBO orthopedagogiek en docent pedagogiek te hebben behaald, lesgeven aan het MBO beroepsonderwijs sociaal-pedagogisch werk, na de master orthopedagogiek en de opleiding Kinder- en Jeugdtherapeut bij de BGL, ben ik vanaf 2006 gestart met  mijn praktijk. 

Door mijn leerweg heb ik de juiste handvatten verzameld om kinderen met sociaal- / emotionele- en gedragsproblemen te helpen, zodat zij hun ontwikkelingsweg kunnen vervolgen. En onbevangen en blij door te kunnen.

Daarnaast blijft nieuwe kennis altijd interessant en heb ik mijn werken middels cursussen, workshops en literatuurstudie verder uitgebreid. 

Bijvoorbeeld door gecertificeerd coach te worden van:

* de slimme methode voor opvoeden, eigenlijk begeleiden van kinderen: "kids-skills

*  en van de leermethode "ik leer anders".


Mijn hulp is laagdrempelig, wat wil zeggen, dat u uw kind direct bij mij kunt aanmelden voor hulp.


Ik ben geregistreerd bij de beroepsorganisatie NVPA (www.nvpa.org), de SCAG, 

de Kamer van Koophandel (nr.27325211) en de koepelorganisatie RBCZ

Er zijn veel ziektekostenverzekeraars die deze op psychosociale principes gebaseerde methode in hun pakket opgenomen hebben.

Zie hiervoor de site van mijn beroepsorganisatie de NVPA (www.nvpa.org) onder het kopje "zorgverzekeraars".

Na uw aanmelding maak ik met u een afspraak. Dit intakegesprek is gratis.

De prijs voor de sessies en de twee daaropvolgende oudergesprekken zijn E 55,= (inclusief 21% BTW) (zo nodig malen we een prijs in overleg: dit bespreken wij tijdens het eerste gesprek)

Voor een bezoek aan school geldt ook dit tarief.

Door mijn opleidingen (HBO Ortho-Pedagogiek en kinder- en jeugdtherapeut bij de BGL) en de aansluitingen bij de

beroepsorganisatie NVPA, de RBCZ (en de SCAG) ben ik gekwalificeerd voor de zorgverzekeraars.

Als coach van "ik leer anders" en "Kids skills":


Voor kinderen:

die problemen hebben met: het aanleren van de spelling, lezen, het verhaal uit de tekst halen, spelling, rekenen.

Mogelijk zijn zij beelddenkers en/of integreren zij de aangeboden stof anders dan op school aangeboden wordt.

Een beelddenker wil liever een totaalplaatje en door dit overzicht zal het kind de motivatie niet verliezen. Succeservaringen helpen daarbij.


(Ik combineer deze, zo nodig, met enkele therapeutische interventies, omdat het "falen" al gauw door het kind, eigenlijk door de hersenen,  ingeprent wordt als negatieve ervaring.

En we willen juist bereiken dat uw kind zich verder kan ontplooien)

Zoekt u meer handvatten inzake de opvoeding en begeleiding van uw kind:

dan is er bij mij, voor ouders:

de methode "oplossingsgericht opvoeden", van KIDS SKILLS.

Een praktische methode om snel het beoogde effect te bereiken in de omgang en opvoeding "met" je kind(eren).

    

KInderen willen het goed doen en "het" kunnen.

Deze methode geeft een effectieve ommezwaai aan de communicatie tussen ouders en kind.


Heeft u na het lezen van deze informatie vragen over uw kind en/of wilt u zich aanmelden voor een gratis oudergesprek, dan kunt u mij bereiken door een telefoontje of een appje op:

tel.: 0628754694

of een email sturen met naam en telefoonnummer naar:

email: [email protected]

Wanneer het welzijn  

uit balans is,

raakt het                 

lichaam                         

ook                                    

uit                                         

balans.............en                                

verliezen wij veel energie.

Samen vullen wij die energie weer aan                                                                                             -4-