Graag wil ik mij aan u voorstellen.


Ik ben Willy Barendse-Appels


Gestart in 2006. Na 25 jaar:

werken als Leidster en Hoofd in het peuterwerk, de opleidingen orthopedagogiek en docent pedagogiek te hebben behaald, lesgeven aan het MBO beroepsonderwijs sociaal-pedagogisch werk, was in 2006 het moment gekomen om mijn kennis en ervaring in te zetten om kinderen te helpen weer gelukkig te zijn.

Ik heb hiervoor aan het einde van de master orthopedagogiek de keuze gemaakt voor de opleiding kinder- en jeugdtherapeut bij de BGL.

En deze met succes afgerond. Hierdoor heb ik de juiste handvatten verzameld om in mijn praktijk kinderen met sociaal- / emotionele- en gedragsproblemen te helpen, zodat zij hun ontwikkelingsweg verder kunnen vervolgen.

Daarnaast blijft nieuwe kennis altijd interessant en heb ik mijn werken middels cursussen, workshops en literatuurstudie verder uitgebreid. 

Bijvoorbeeld door gecertificeerd coach te worden van:

"kids-skills" en van "ik leer anders".


Mijn hulp is laagdrempelig, wat wil zeggen, dat u uw kind direct bij mij kunt aanmelden voor hulp.


Ik ben geregistreerd bij de beroepsorganisatie NVPA (www.nvpa.org)

en bij de Kamer van Koophandel (nr.27325211) en de koepelorganisatie RBCZ

Er zijn veel ziektekostenverzekeraars die deze op psychosociale principes gebaseerde methode in hun pakket opgenomen hebben.

Zie hiervoor de site van mijn beroepsorganisatie de NVPA (www.nvpa.org) onder het kopje "zorgverzekeraars".

Na uw aanmelding maak ik met u een afspraak. Dit intakegesprek is gratis.

De prijs voor de sessies en de daarop volgende oudergesprekken zijn E 55,= (inclusief 21% BTW) (zo nodig een prijs in overleg).

Voor een bezoek aan school geldt ook dit tarief.

Door mijn opleidingen (HBO Pedagogiek en kinder- en jeugdtherapeut) en aansluitingen bij de

beroepsorganisatie, de RBCZ (en de SCAG) ben ik voldoende gekwalificeerd voor de zorgverzekeraars.

 Als coach van "ik leer anders" en "Kids skills"


Voor kinderen:

die problemen hebben met: het aanleren van de spelling, lezen, het verhaal uit de tekst halen, spelling, rekenen.

Mogelijk zijn zij beelddenkers en integreren zij de aangeboden stof anders dan op school aangeboden wordt.

Een beelddenker wil liever een totaalplaatje en door dit overzicht zal het kind de motivatie niet verliezen. Succeservaringen helpen daarbij.

* cursus "ïk leer anders" 

(Ik combineer deze, zo nodig, met enkele therapeutische interventies, omdat het "falen" al gauw door het kind ingeprent wordt als negatieve ervaring.

En we willen juist bereiken dat uw kind zich verder kan ontplooien)

Zoekt u meer handvatten inzake de opvoeding en begeleiding van uw kind:

dan is er bij mij, voor ouders:

de methode "oplossingsgericht opvoeden", van KIDS SKILLS.

Een praktische methode om snel het beoogde effect te bereiken in de omgang en opvoeding "met" je kinderen

    


KInderen willen het goed doen en "het" kunnen.

Deze methode geeft een simpele ommezwaai aan de communicatie tussen ouders en kind.


Heeft u na het lezen van deze informatie vragen over uw kind en/of wilt u zich aanmelden voor een gratis oudergesprek, dan kunt u mij bereiken op:

tel.: 0628754694

of een email sturen met naam en telefoonnummer naar:

email: [email protected]

Wanneer het welzijn  

uit balans is,

raakt het                 

lichaam                         

ook                                    

uit                                         

balans.............en                                

verliezen wij veel energie.

Samen vullen wij die energie weer aan                                                                                             -4-